+31646633880 | moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni


Magnetiseren

Het magnetiseren is het doorgeven van energie door middel van handoplegging. Door het magnetiseren krijgt het lichaam zijn eigen vermogen terug om levenskracht naar zich toe te trekken. Het helpt om opgebouwde spanningen, opgehoopte gifstoffen af te voeren en een gebrek aan levensenergie te herstellen.

Als magnetiseur doe ik dus niets anders dan je opnieuw verbinden met de helende krachten van het universum. Ik hef hierbij de polariteit in het lichaam op en alle spanning vloeit uit het je systeem weg. Dat werkt alsof je de batterij weer aan het opladen bent en geeft een diepe ontspanning.