+31646633880 | moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni


Privacyverklaring

Soul Energy Transformation vindt jouw privacy erg belangrijk en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over? Laat het ons weten via mailto: soulenergytransformation.com we helpen je graag!

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Soul Energy Transformation?Mocht je alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. We verwerken pas je persoonsgegevens nadat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:
• Voor- en achternaam• Geslacht• Adresgegevens• Telefoonnummer• E-mailadres• IP-adres• Locatiegegevens• Gegevens over jouw activiteiten op onze website• Browser-fingerprint• Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mailto: soulenergytransformation.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Soul Energy Transformation verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

3. Waarom persoonsgegevens verwerken?We verwerken persoonsgegevens om:
• de betaling af te kunnen handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen• om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder heeft afgenomen.• de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail. • geautomatiseerde besluitvorming. Soul Energy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

4. Bewaring persoonsgegevens.Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met .moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni
5. Persoonsgegevens delen met derden.We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
6. Cookies.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere cookies. Bekijk hier ons cookiebeleid. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soul Energy Transformation. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .ln.ecafehtecaf%40ofniOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Tot slot willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
8. Beveiliging persoonsgegevens.We nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni We hebben tal van maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zoals servers en apparaten die uitgerust zijn met de laatste beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.
9. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid.Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.Heb je nog vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we je graag!Je kunt ons bereiken via .moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni